כהן,סטרשנוב, לונדון - עורכי דין - מאמרים

מאמרים

אחריות מנהלים בעבירות כלכליות
17-Jul-2012
אחריות פלילית בעבירות כלכליות, אפשרית בשני מישורים. האחד, במסגרת אחריות פלילית ישירה כצד לביצוע העבירות, והשני, במסגרת אחריות מנהלים למתרחש בתאגיד. במאמר זה נבחן את אמות המידה המשפטיות הנדרשות על מנת להשית אחריות פלילית על מנהל בגין עבירה שבוצעה במסגרת החברה.
הרצאות מצולמות במגוון תחומי המשפט הפלילי מאת עו"ד אופיר סטרשנוב
02-Jul-2012
מגוון הרצאות בתחומי המשפט הפלילי - סדר דין פלילי, ראיות ומעצרים.
סגירת תיק מ'העדר אשמה'
27-Jul-2010
מקום בו כלל לא בוצעה עבירה או כי אין שמץ ראיות לביצוע העבירה ע"י החשוד בתיק, יש לנמק את סגירת התיק ב'העדר אשמה'. לעניין סגירה מ'חוסר ראיות' נקבע כי אין די בקיומו של שמץ ראיות, אלא אם מקום בו הוא עומד במבחן הראיה המינהלית ומשאיר ספק סביר בחפותו של החשוד.
הליכי הסגרה לפי הדין הישראלי
26-May-2010
הסגרת אדם הנמצא בישראל למדינה אחרת, כולל ארה"ב, נעשית בהתאם לחוק ההסגרה, תשי"ד-1954 (להלן: "החוק"). חוק ההסגרה קובע כי לשם הסגרתו של אדם מישראל למדינה המבקשת יש לעמוד במספר תנאים מקדמיים. כמו-כן, קובע חוק ההסגרה מספר סייגים להסגרה. בהתקיים אחד מהסייגים המפורטים בחוק לא יוסגר המבוקש למדינה המבקשת. במאמר זה אנסה לסקור את התנאים והסייגים להסגרתו של אדם מישראל.
כל הזכויות שמורות לכהן סטרשנוב לונדון - עורכי דין © 2013
מונסייט תוכנה בע"מ מונסייט פתרונות מחשוב